Medové víno Lstibůrek

V současné době má pan včelař Ing. Jaroslav Lstibůrek v Českém lese 30 včelstev, která jsou umístěna na dvou přírodních stanovištích. Se včelami nekočuje, protože to považuje za příliš stresující zásah do jejich života. Oprávněnost tohoto názoru mu potvrzují zkušenosti včelařů z USA, kde je právě kočování považováno za hlavní příčinu hromadného úhynu včel. Raději oželí nějaké to kilo medu, aby se mohl těšit ze zdravých a silných včelstev.


Všechny výrobky mají právo užívat značku "Český les", která prokazuje jejich původ.


V roce 2014 a 2018 produkty pana Lstibůrka získali ocenění "Regionální potravina plzeňského kraje" za medovicový (lesní) med.


Kvalita výrobků si pan včelaře je pravidelně ověřována zkušebním ústavem.


Jak to děláme?
O tom jak své výrobky dělá nám pan Lstibůrek řekl: „Naší zásadou je, že medovinu vyrábíme převážně z vlastního medu. Med považujeme za velice cennou potravinu, jejíž konkrétní kvalita závisí na spoustě vnějších okolností. Vlastnosti medu totiž věrně kopírují dění v přírodě a tak je prakticky vyloučené, že najdeme dva medy, které by byly zcela identické. Naší snahou je pak tuto různorodost a odlišnost přenést i do chuti a vůně medoviny. Díky vlastnímu včelaření máme dobrý přehled o jednotlivých šaržích našeho medu. Značíme si datum, kdy a kde byl med vytáčen, jaké má základní chuťové charakteristiky, a další údaje podložené rozborem. Následně med skladujeme odděleně v malých šaržích a uchováváme jej zásadně v chladírně, aby si své cenné vlastnosti udržel po co nejdelší dobu. Je samozřejmé, že se při následné výrobě medoviny snažíme přenést různorodost takto získaných medů i do její chuti a vůně. Jak se nám to daří, můžete posoudit sami.


Medové víno Lstibůrek