Bohemia Cosmetics

Veškerým produktům značky Bohemia Gifts & Cosmetics je při vývoji i jejich výrobě věnována značná pozornost a to v několika rovinách.

Celková surovinová politika
Veškeré hlavní povrchově aktivní látky jsou voleny v nejvyšší kosmetické kvalitě, tak aby výchozí suroviny pro jejich výrobu byly rostlinného původu. Celková skladba bývá volena jako hlavní tenzid, pěnivý, s dobrou mycí schopností a k němu tenzidy zjemňující, zejména amfoterní (tyto bývají u běžných výrobků vynechávány kvůli ceně). V tomto bodě je nutno vyzdvihnout velmi kvatitní a jemné tenzidové kombinace u receptur „Miminko“ pro děti do tří let a „Intimní hygiena“. Další zjemnění a zlepšení dermatologické příznivosti výrobků je dosahováno různými aditivy, kterými jsou většinou rostlinné extrakty a rostlinné oleje. Ty jsou voleny vždy v nejvyšší kvalitě a buď bez konzervantů nebo alespoň bez použití parabenů s konzervanty používanými i v potravinářství.

Pečlivá volba aditiv
Existuje mnoho různých rostlinných extraktů a aditiv do kosmetických přípravků. Výrobky Bohemia Gifts & Cosmetics mají aditiva pečlivě vybírána tak, aby např. u rostlinných extraktů byla zaručena dostatečná kvalita vstupních surovin (sušené byliny velmi trpí plísněmi, které pak tvoří velmi nebezpečné toxiny), kvalita extrakčních činidel a výsledná čistota extraktů byla maximální. I další aditiva jsou volena tak, aby svými účinky vhodně doplňovala základní tenzidovou směs. Velké množství receptur je doplněno různými oleji, které mají vynikající eudermické (dobře působící na pleť) vlastnosti. V různorodosti používaných aditiv – především extraktů a olejů jsou výrobky Bohemia Gifts & Cosmetics na českém trhu výraznou individualitou.

Výroba v režimu SVP
Výroba probíhá v režimu správné výrobní praxe, která je přísně kontrolována příslušnými státními orgány, dokumentována a to včetně předpisů na dezinfekci, skladování surovin apod.

Očekávaný účinek
Při vývoji je značná pozornost věnována testování a nastavení síly účinku, ale tak, aby výrobek splňoval ty nejnáročnější kritéria na dermatologické vlastnosti. Zákazník dostává pečlivě optimalizované směsi anionaktivních, amfoterních, neionogenních a v případě balzámů na vlasy kationaktivních tenzidů s různými zjemňujícími složkami, aditivy a dalšími účinnými látkami, které mají maximální synergický účinek, zaručují dokonalé umytí i při relativně malém dávkování a zákazníkovi tak přináší dokonalý účinek za nízké náklady.

Schvalování výrobků
Všechny výrobky před uvedení na trh procházejí náročnou schvalovací procedurou, která zahrnuje mikrobiologické testování, dermatologický test, zátěžový test konzervačního systému, posouzení vhodnosti a správnost volby surovin a jejich dokumentace, posouzení vhodnosti obalů a jejich materiálů a vlastní hodnocení bezpečnosti s výpočtem expozice jednotlivým surovinám, kontrolu správnosti textu na etiketě apod.. Výrobky tak splňují veškeré legislativní náležitosti v rámci celé Evropské unie.
Pečlivá volba obalů

Veškeré obaly jsou vybírány nejen se zřetelem na estetiku, ale především na maximální ochranu přípravku mj. i s ohledem na možnost snadného opakovaného uzavírání, aby nedocházelo ke kontaminaci přípravku a hlavně na bariérové vlastnosti proti prostupu kyslíku, aby olejové komponenty v přípravku netrpěly oxidací. Značení přípravku je velmi přísně několikastupňově kontrolováno tak, aby odpovídalo zákonu o ochraně veřejného zdraví, obecným požadavkům na technické vlastnosti výrobků a především všem specializovaným kosmetickým předpisům.

Bohemia Cosmetics
Skladem

Značka: Bohemia Cosmetics
Skladem

Značka: Bohemia Cosmetics
Skladem

Značka: Bohemia Cosmetics
Skladem

Značka: Bohemia Cosmetics
Skladem

Značka: Bohemia Cosmetics
Skladem

Značka: Bohemia Cosmetics
Skladem

Značka: Bohemia Cosmetics
Skladem

Značka: Bohemia Cosmetics